AETERNI PATRIS

Encyklika Ojca Świętego Leona XIII
o znaczeniu filozofii

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i wszystkich Biskupów Kościoła Katolickiego,
trwających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską.

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Papieskie. Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 4 sierpnia 1879 roku, w drugim roku Naszego Pontyfikatu.

Leon XIII
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI