MĄDROŚĆ SYRACHA
Rozdział: |Wstęp| |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50| |51|

1 Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił,
a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość.
2 Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego
i jak młoda małżonka go przyjmie.
3 Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wodą mądrości.
4 Oprze się on na niej i nie upadnie,
zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.
5 Wywyższy ona go ponad jego bliskich
i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.
6 Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia,
i wieczne imię odziedziczy.
7 Bezrozumni ludzie jej nie posiądą
i nie będą jej widzieli grzesznicy.
8 Daleka jest od pychy,
a kłamcy o niej nie przypomną sobie.
9 W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny,
ponieważ nie od Pana pochodzi.
10 Albowiem tylko mędrzec hymn pochwalny wypowie,
a Pan nim pokieruje.

Wolność ludzka

11 Nie mów: "Pan sprawił, że zgrzeszyłem",
czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił.
12 Nie mów: "On mnie w błąd wprowadził",
albowiem On nie potrzebuje grzesznika.
13 Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne,
i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją,
mieli z tym styczność.
14 On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
15 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest <Jego> upodobaniem.
16 Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
17 Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
18 Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
19 Oczy Jego patrzą na bojących się Go -
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
20 Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Syr 14) NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU (Syr 15) NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Syr 16)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU PISMO ŚWIĘTE