TYTUŁY

PRYMAS POLSKI ORDYNARIUSZ ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
JEGO EMINENCJA
STEFAN
ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO KOŚCIOŁA
TYTUŁU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA ZATYBRZU
KARDYNAŁ PREZBITER WYSZYŃSKI
ZE ZMIŁOWANIA BOŻEGO I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI I WARSZAWSKI,
PRYMAS POLSKI,
LEGAT URODZONY,
METROPOLITA PROWINCJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I WARSZAWSKIEJ,
ORDYNARIUSZ NA TERENIE POLSKI DLA KOŚCIOŁÓW OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGO I ORMIAŃSKIEGO,
OPIEKUN DUSZPASTERSTWA POLONII ZAGRANICZNEJ,
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU I RADY GŁÓWNEJ EPISKOPATU,
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EPIKOPATU DO SPRAW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO,
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EPISKOPATU DO SPRAW PRASY I INFORMACJI,
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EPISKOPATU DO SPRAW INSTYTUCJI POLSKICH W RZYMIE,
DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO,
DOKTOR FILOZOFII H. C. KUL,
DOKTOR TEOLOGII H.C. KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU W LOVANIUM-BELGIA,
DOKTOR PRAWA H.C. CANISIUM COLLEGE - BUFFALO N. Y. USA,
DOKTOR PRAWA H. C. DE PAUL UNIVERSITYCHICAGO ILL. USA,
DOKTOR PRAWA H.C. LOYOLA UNIVERSITY - CHICAGO IL. USA,
DOKTOR PRAWA H.C. CATHOLIC UNIVERSITY OF WASHINGTON - USA,
DOKTOR PRAWA H. C. VILLANOVA UNIVERSITY - VILLANOVA PA. USA,
DOKTOR NAUK RELIGIJNYCH H. C. MARQUETTE UNIVERSITY MILWAUKEE USA,
DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH H. C. LE MOYNE COLLEGE - SYRACUSE N. Y. USA,
DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH H. C. PETER'S COLLEGEJERSEY CITY N. Y. USA,
DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH H. C. SETON HALL UNIVERSITY - SOUTH ORGANGE N. J.,
DOKTOR PRAWA H. C. UNIVERSITATIS NIAGARENSIS

Urodzony 3 sierpnia 1901 roku, zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU