MATER ET MAGISTRA

Encyklika Jego Świątobliwości Jana XXIII z Bożej Opatrzności papieża

Do czcigodnych Braci patriarchów, prymasów,
arcybiskupów i innych ordynariuszy
utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską
oraz do całego duchowieństwa i wiernych świata katolickiego
o współczesnych przemianach społecznych
w świetle zasad nauki chrześcijańskiej

Jan XXIII Papież - Czcigodni Bracia i ukochani Synowie -
pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie

Dan, w Rzymie u Świętego Piotra, dnia 15 maja 1961 roku, trzeciego roku Naszego Pontyfikatu

JAN XXIII, PAPIEŻ

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI