IMMORTALE DEI

Encyklika Ojca Świętego Leona XIII
o ustroju państwa chrześcijańskiego

Wielebnym Braciom Patriarchom, Prymasom,
Arcybiskupom i Biskupom całego świata Katolickiego
zostającym w łasce i jedności stolicy Apostolskiej

Wielebni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 1 listopada 1885, ósmego roku naszego panowania.

Leon XIII
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI