LIBERTAS

Encyklika Ojca Świętego Leona XIII
o wolności człowieka

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego
pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Papieskie. Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 20 czerwca, roku 1888 Papiestwa Naszego roku jedenastego.

Leon XIII
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI