RERUM NOVARUM

Encyklika Ojca Świętego Leona XIII
o kwestii robotniczej

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom,
Arcybiskupom i Biskupom świata katolickiego
zostającym w łączności ze Stolicą Apostolską.

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Dano w Rzymie u świętego Piotra, dnia 15 maja 1891 czternastego roku naszego pontyfikatu.

Papież Leon XIII
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI