HUMANAE VITAE

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI

o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego

Do Czcigodnych Braci Patriarchów,
Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszy,
zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską,
do Duchowieństwa i Wiernych świata katolickiego,
jak również do wszystkich Ludzi dobrej woli.

Czcigodni Bracia i drodzy Synowie! Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Dan w Rzymie, u św. Piotra w dniu 25 lipca w uroczystość św. Jakuba Apostoła roku 1968, szóstego roku naszego Pontyfikatu.

Paweł VI, Papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI