PASCENDI DOMINICI GREGIS

Encyklika Ojca Świętego Piusa X
o zasadach modernistów

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy,
pozostających w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 8 września 1907 r., Pontyfikatu Naszego roku piątego.

Pius X
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI