CASTI CONNUBII

Encyklika Ojca Świętego Piusa XI

O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIEM
uwzględniająca dzisiejsze warunki, potrzeby,
błędy i występki tak rodziny jak społeczeństwa.

Do czcigodnych Braci
Patrjarchów, Prymasów, Arcybiskupów,
Biskupów i innych Ordynarjuszów,
utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską

Czcigodni Bracia!
Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 31 grudnia 1930 roku, dziewiątym Naszego Pontyfikatu.

Pius XI, papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI