DIVINI ILLIUS MAGISTRI

Encyklika Jego Świątobliwości Piusa XI
z Boskiej Opatrzności Papieża

O CHRZEŚCIJAŃSKIM WYCHOWANIU MŁODZIEŻY

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów,
Biskupów i innych ordynariuszy,
żyjących w zgodzie i jedności ze Stolicą Apostolską
i do wszystkich wiernych katolickiego świata

Wielebni bracia i ukochani synowie
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Dan w Rzymie, u św. Piotra, 31 grudnia 1929, ósmego roku Naszego Pontyfikatu.

PIUS XI PAPIEŻ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI